📞 0789.350.999
Menu
Liên hệ Hotline

© NguyenDaiHoc.com

Công cụ quản lý tài chính hiệu quả

Quản lý tiền
TIỀN VỚI BẠN...nếu không quan trọng thì đây không phải bài viết dành cho bạn rồi!

- Với công cụ dành cho những người có máy tính: giá 100.000 VND
- Với những người chỉ dùng điện thoại: 200.000 VND

Câu hỏi quan trọng nhất:

Câu hỏi:

Khi nào cần quản lý tiền bạc?

Trả lời:

Khi nào cũng cần quản lý tiền hết!

Rất nhiều người cho rằng: làm chưa đủ chi tiêu thì lấy đâu ra tiền để quản lý. KHÔNG SAI. Nhưng "SAI"

"KHÔNG SAI" vì đúng với bạn mà thôi
"SAI" phải quản lý tiền mới có tiền, quản lý từng đô la, từng 10.000 VND

Theo dõi từng đồng tiền ra vào tài khoản, và nhìn thấy chúng tăng lên mỗi ngày đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bạn không tin sao?

Mời bạn nhận xét